Fijne en rustige uitleg en er word goed naar je klachten geluisterd. Vond het fijn dat de afspraken snel geregeld worden.

Paul Schwering

Orthopedisch chirurg

Paul Schwering werd opgeleid in de Maartenskliniek, het Rijnstate ziekenhuis en het Radboudumc. Sinds 2000 is hij werkzaam in het CWZ. Hij heeft binnen zijn vak een voorliefde voor heup-, knie-, en voetchirurgie. Niets mooier dan iemand die beperkt wordt in het bewegen, te zien opleven met een nieuwe heup of knie. Dat geldt voor iemand van 60 jaar maar ook voor de hoogbejaarde van 90, die zo zelfstandig kan blijven functioneren. En dan natuurlijk de kinderorthopedie. Hij vindt het een uitdaging om kinderen te stimuleren om het maximale uit zich te halen, ook al moet het kind naar de dokter. Er wordt dan ook heel wat afgerend op de gang tijdens het kinderspreekuur. Paul Schwering participeert in de Nederlandse werkgroep kinderorthopedie, waar gezamenlijk wordt bekeken wat het meest optimale behandelplan is voor een kind met klachten van het bewegingsapparaat.
Naast het dokter zijn voor patiënten, is het ook zaak om de vakgroep binnen het ziekenhuis goed te laten functioneren evenals de hele medische staf in een ziekenhuis. Paul Schwering is lid geweest van de medische staf en is nu bestuurslid van het medisch specialistisch bedrijf.
In zijn vrije tijd staat Paul graag langs de zijlijn van het veld. Bij zijn dochters op het hockeyveld of op de athletiekbaan. Of bij NEC.
Daarnaast is hij een familieman en buitenmens.