• Orthopedie Nijmegen

De werkwijze en gang van zaken bij polikliniek orthopedie

Afspraak maken

De huisarts of een andere specialist verwijst u naar de polikliniek orthopedie. U kunt bellen om een afspraak te maken. U kunt bij ons terecht in het hoofdgebouw van het CWZ ziekenhuis in Nijmegen of op het orthopedisch spreekuur in de polikliniek CWZ waalsprong (Oosterhout) of CWZ Druten. Als u graag een afspraak in de polikliniek Waalsprong of Druten wilt dan mag u dat doorgeven als u belt om een afspraak te maken. Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken bij orthopedie

 • U meldt zich bij meldpunt 3B. Daar vertelt een medewerker waar u kunt wachten.
 • Is er een röntgenfoto nodig, dan vragen we of u eerst naar afdeling radiologie wilt gaan. Is de röntgenfoto gemaakt, dan meldt u zich weer bij meldpunt 3B. U neemt plaats in de wachtkamer orthopedie.
 • De doktersassistente haalt u op en brengt u naar de spreekkamer. Zij zal u vragen naar uw naam en geboortedatum, ook al is deze vraag eerder gesteld. Zo controleren we of we de juiste gegevens bij de hand hebben. Daarom krijgt u deze vraag vaker tijdens uw bezoek aan CWZ.
 • De orthopeed of de verpleegkundig specialist stelt vragen. Als het nodig is, krijgt u een lichamelijk onderzoek. Daarna bespreekt hij of zij de resultaten van andere onderzoeken als die zijn gedaan (zoals de röntgenfoto) en de oorzaak van uw klachten. Hieruit volgt een diagnose, als deze gesteld kan worden. U hoort welke behandelmogelijkheden er zijn en samen maken we een vervolgplan.
 • Uw afspraak duurt 10 minuten.
 • De doktersassistente bespreekt de verdere behandeling en gang van zaken met u. Is een vervolgonderzoek, een operatie of andere behandeling nodig, dan proberen we hiervoor meteen afspraken te maken.

Wat  kunt u zelf doen om uw bezoek voor te bereiden?

Bedenk welke vragen u wilt stellen
Bereid het bezoek aan de dokter goed voor. Uiteindelijk beslist u zelf over uw behandeling. Uiteraard in overleg met uw arts. U kunt vooraf opschrijven welke vragen u wilt stellen en welke informatie u wilt geven.  De 3 goede vragen methode kan u helpen om een goede beslissing te nemen. Dit zijn:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden
 • Wat betekend dat in mijn situatie?

Meer informatie hierover vindt u op 3goedevragen.nl

Operatie nodig? Houd rekening met 2 tot 3 uur ziekenhuis na een polibezoek

Als u op de poli hoort dat u geopereerd moet worden, kunnen wij meteen met u de datum van de operatie en de voorbereidingen plannen. Soms kunt u uitsluitend al voorbereidende onderzoeken of bijvoorbeeld de afspraak bij de anesthesist krijgen.  Het voordeel is dat u dan niet vaker naar het ziekenhuis hoeft te komen. Houd er rekening mee dat u ongeveer 2 tot 3 uur in het ziekenhuis bent. Plan dus na het polibezoek geen andere afspraken.

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact met ons op!

Werkwijze bij polikliniek orthopedie

Wat gaat de dokter/verpleegkundig specialist vragen?

Om een zo goed mogelijk beeld van uw klachten te krijgen, zal de orthopedisch chirurg of verpleegkundig specialist u een aantal vragen stellen. Om alvast na te kunnen denken over deze vragen zullen we de meest gestelde vragen hieronder voor u opsommen:

 • Hoe lang heeft u al klachten?
 • Zijn de klachten plotseling ontstaan (een specifiek moment) of geleidelijk?
 • Zijn de klachten vooral aanwezig bij bewegen of ook in rust?
 • Wat voor soort pijn heeft u?
 • Kunt u de plek van de pijn aanwijzen?
 • Is er sprake van stijfheid?
 • Heeft u ook in de nacht pijn?
 • Heeft u startproblemen? (pijn of stijfheid bij opstaan of uit bed komen)
 • Is het gewricht wel eens dik of warm?
 • Kunt u minder bewegen en zo ja, wat kunt u niet meer?
 • Zijn er instabiliteitsklachten (doorzakken)
 • Gebruikt u medicijnen (en specifiek, gebruikt u pijnstillers en zo ja welke)
 • Bent u al ooit geopereerd aan de gewrichten?
 • Heeft u al behandelingen gehad voor de klachten, en zo ja..welke?
 • Heeft u krachtsverlies?
 • Heeft u last van doofheid of tintelingen?