Expertisecentrum voor patellofemorale aandoeningen

In december 2018 heeft Orthopedie Nijmegen de officiële benoeming gekregen als expertisecentrum binnen de STZ (samenwerkende topklinische ziekenhuizen) voor patellofemorale aandoeningen. Bij patellofemorale aandoeningen heeft de patient klachten van instabiele knieschijven of gaat de knie regelmatig uit de kom. Als hierin conservatieve behandeling niet meer toereikend is, zijn er diverse operatie mogelijkheden (stabilisatie van de knieschijf) om deze klachten te laten verdwijnen. Hierin bieden wij hooggespecialiseerde zorg, waarvoor patiënten niet overal terecht kunnen. De patiëntenzorg is hierbij verweven met opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Elk jaar komen 150 tot 200 jongeren uit het hele land voor behandeling naar het CWZ Orthopedie Nijmegen.

Een expertisecentrum wordt je niet zomaar. Je moet een bovenregionale functie hebben of bijzondere diagnostiek/behandeling aanbieden. Je moet ook uitblinken in wetenschap, innovatie en onderwijs en patiënten actief betrekken. Dat vraagt veel investering, jaar in jaar uit, want ontwikkeling van een expertisecentrum duurt in de meeste gevallen 5 tot 10 jaar. We zijn er trots op om een vraagbaak te zijn voor alle orthopeden die deze problematiek zelf niet kunnen behandelen. Deze erkenning is heel waardevol. Het bevestigt dat je als groot perifeer ziekenhuis iets kunt bieden wat andere ziekenhuizen niet kunnen en dat we een specifieke expertise hebben in deze knieproblemen.

  • Expertisecentrum patellofemorale aandoeningen

Orthopedische zorg

Deze status is een erkenning voor orthopedie Nijmegen voor het bijzondere werk dat we doen voor deze patiëntengroep, die vanuit heel Nederland naar ons wordt verwezen. We worden er blij van dat we patiënten een behandeling kunnen bieden voor vaak jarenlang bestaande klachten. Maar daarnaast heeft het ook grote invloed op alle andere orthopedische zorg. De criteria voor het verkrijgen van een topklinische status zijn heel divers. Er wordt gekeken naar verbeterprogramma’s, naar innovatieve aspecten, onderwijs en samenwerking. Deze manier van denken en werken straalt af op alle kniepatiënten. We werken immers mee aan nationale richtlijnen, hebben klantreizen gedaan en geven landelijk onderwijs.’

Expertise kijkoperatie

De erkenning van deze topklinische status is voor Orthopedie Nijmegen enorm motiverend. Helemaal omdat de volgende topklinische status aanvraag al weer verzonden is. Ook op het gebied van de kijkoperatie van de heup hebben we veel expertise en krijgen we veel verwijzingen vanuit andere delen van Nederland. Hopelijk kunnen we ook hierin onze expertise nog meer gaan inzetten!

Heeft u nog vragen over Orthopedie Nijmegen?

Orthopedie Nijmegen (CWZ) heeft een team van orthopedische chirurgen en verpleegkundige specialisten. Heeft u vragen? Grote kans dat onze specialisten het kunnen beantwoorden. Neem gerust contact op met ons!