Hoe wordt een knieprothese geplaatst?

Heeft u last van een versleten knie (artrose)? Dan kan er een kunstknie geadviseerd worden vanuit uw arts of verpleegkundig specialist. Tijdens de operatie van een knieprothese wordt het beschadigde kraakbeen vervangen door kunststof schijven en metalen delen. Door middel van een scharnier kan de knie weer natuurlijk en pijnloos bewegen.

Fast track project

Orthopedie Nijmegen heeft zich de laatste jaren ingezet op het fast track programma en dat is een van de belangrijkste ontwikkelingen geweest. Een sneller herstelprogramma zorgt voor een beter resultaat van de knieprothese. U bent dan sneller weer op de been, kunt sneller naar huis en ook weer uw normale leven oppakken. Het herstel vraagt daarom een actieve houding, inzet en doorzettingsvermogen. Enkele dagen na de operatie, met behulp van fysiotherapie, mag u weer naar huis. Maar we komen later terug op het herstelproces. Nu eerst de voorbereiding op de operatie.

  • knieprothese

Voorbereiding op knie-operatie

Om de risico’s tijdens een operatie zoveel mogelijk in kaart te brengen, wordt er bloed geprikt. Bent u ouder dan zestig jaar? Dan wordt er ook een hartfilmpje gemaakt. Door zoveel mogelijk inzichten te krijgen, worden de risico’s beperkt. Na het preoperatief onderzoek wordt u voorgelicht door verschillende disciplines om u zo goed mogelijk te begeleiden gedurende en na afloop van de operatie.

Stoppen met roken

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer de helft van de patiënten die rookt, een complicatie krijgt. Een complicatie is een onvoorziene gebeurtenis tijdens of na de operatie die extra onderzoek of behandeling behoeft of leidt tot een verlengde opnameduur. Daarom vragen wij onze patiënten om vier weken voor en vier weken na de operatie te stoppen met roken. Zo wordt de kans op schade aan uw gezondheid tijdens de operatie zo klein mogelijk.

Voor de operatie

De ochtend voor de operatie krijgt u voorbereidende medicatie. Een aantal uren voor de operatie mag je niks meer eten en wordt er afgesproken welke medicijnen u op de dag van de operatie mag innemen en welke niet. Daarnaast mag u geen make-up, nagellak, sieraden, piercings en contactlenzen dragen op de dag gedurende de operatie.

Operatie van kunstknie

Met speciale instrumenten wordt het bot aangepast aan de vorm van de prothese. Hierdoor is er een goede verankering met botcement in het boven- en onderbeen mogelijk. Als de knieschijf is aangetast, dan wordt deze ook deels verwijderd en vervangen door een prothese.

Verdoving

Tijdens de operatie is goede verdoving belangrijk. Dit kan op twee manieren gebeuren. Door een ruggeprik of onder algehele narcose. Van te voren wordt dit afgesproken met de anesthesist. Daarnaast wordt er altijd gebruik gemaakt van een lokale infiltratie anesthesie (LIA). Dit is een extra plaatselijke verdoving welke bereikt wordt door het spuiten van verdovingsmiddel in hoge concentraties in uw knie tegen het einde van de operatie.

De werking van het verdovingsmiddel is effectief voor betere pijnstilling, minder misselijkheid en dat u al snel kunt beginnen met het herstelproces.

Herstelperiode

Het herstelproces na de operatie van een knieprothese heeft verschillende periodes. Allereerst is er het herstel net na de operatie. Waarbij er zo snel mogelijk gekeken wordt of dat de patiënt weer op zijn been kan staan en mogelijk kan lopen. Na een aantal oefeningen met de fysiotherapeut kan de patiënt meestal binnen enkele dagen het ziekenhuis verlaten om het herstel thuis verder voort te zetten.

In de eerste zes weken na de operatie wordt u begeleid in de opbouw van activiteiten om in uw dagelijkse leven weer langzaam te wennen aan verschillende bewegingen. Om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen, krijgt u pijnstilling tijdens deze periode. Daarnaast zult u na de operatie ook instructies krijgen om uw wond zo goed mogelijk te verzorgen.

Na drie maanden zult u de meeste dagelijkse activiteiten weer kunnen doen. Dit is natuurlijk wel altijd in samen spraak met de fysiotherapeut. Mocht u een operatie van een knieprothese ondergaan, dan heeft het CWZ een applicatie beschikbaar die u door het hele proces van voorbereiding, operatie en herstel heen loost met volledige informatie over de gang van zaken. Mocht je meer informatie willen over een knieprothese? Neem dan contact op met ons team!