Wat doet de verpleegkundig specialist orthopedie?

Onze zorgeenheid orthopedie wordt alweer enkele jaren verrijkt met de verpleegkundig specialisten Elcke Karthaus en Keetie Kremers. Deze beroepsgroep bestaat in Nederland al ruim 10 jaar, maar is bij velen nog onbekend. Tijd dus om hier wat meer over te vertellen!

Keetie Kremers - verpleegkundig specialist orthopedie

Elcke Karthaus - verpleegkundig specialist orthopedie

DE VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST (VS)

Een VS is een ervaren verpleegkundige met een hbo-opleiding Verpleegkunde, gevolgd door een twee- of driejarige hbo-master. Vaak heeft een VS daarvoor al een aanvullende opleiding in een bepaald vakgebied gevolgd. De verpleegkundig specialist werkt zelfstandig en heeft veel kennis van zaken. Een VS combineert medische en verpleegkundige behandelingen.

WAT DOET EEN VS?

De bevoegdheden van de VS zijn bij wet geregeld.

Voorbeelden van medische behandelingen zijn:

  • Het voorschrijven van medicijnen of het verrichten van kleine ingrepen.
  • Zelfstandig spreekuur draaien.
  • Het onderzoeken van patiënten.
  • Zelfstandig diagnoses stellen en een behandelplan bespreken.

Voorbeelden van verpleegkundige behandelingen zijn:

  • Aandacht voor preventie.
  • Helpen met een gezonde leefstijl.
  • Leren omgaan met een chronische ziekte.
  • Coaching om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.
  • De behandeling gaat in overleg met de patiënt en is gericht op de kwaliteit van leven.
  • De VS kijkt niet alleen naar de ziekte, maar ook naar de zieke en andere factoren die een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan sociale omstandigheden en de psychische belasting van een ziekte.

REGIEBEHANDELAAR

Vaak krijgt iemand zorg van verschillende zorgverleners: een medisch specialist, fysiotherapeut, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Dan is het ontzettend belangrijk dat alle zorg op elkaar is afgestemd. Deze taak neemt de VS vaak op zich, wat ook wel de regiebehandelaar wordt genoemd. Bij orthopedie Nijmegen zijn Keetie en Elcke op de verpleegafdeling de coördinerend behandelaren. Dit betekent dat een van hen de dagelijkse medische leiding heeft en bij alle opgenomen patiënten langsloopt.

VS EN ARTS

Een VS werkt zelfstandig, maar heeft nauw contact met de artsen. Zo werken Keetie en Elcke voornamelijk zelfstandig op de verpleegafdeling en polikliniek, maar hebben zij wel veel contact met de orthopedisch chirurgen. Samen vormen zij het medisch behandelteam. Keetie ziet op de polikliniek mensen met heup- en of knieklachten en mensen met een infectie. Elcke ziet vooral mensen met voetklachten. Beide draaien zij ook het controle spreekuur voor mensen die een prothese hebben gekregen of opgenomen zijn geweest in verband met een gebroken heup. Naast deze taken geven zij groepsvoorlichting, zijn ze betrokken bij de ontwikkelingen van voorlichtingsmaterialen voor patiënten en wetenschappelijk onderzoek. Tevens houden ze zich bezig met de opzet of verbetering van (nieuwe) zorgtrajecten binnen de zorgeenheid orthopedie.

Een duidelijk filmpje over de verpleegkundig specialist in de Nederlandse gezondheidszorg

Orthopedie Nijmegen hecht enorm veel waarde aan het op peil houden van haar kennis en expertise. Ook Keetie en Elcke bezoeken daarom regelmatig (inter)nationale congressen en delen daarbij hun ervaring met collega’s.